Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

 • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
 • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Beste lid van KlasCement,

Eén april komt eraan en we willen eens horen wat jouw plannen zijn om leerlingen of collega's beet te nemen. Of ben jij net diegene die telkens slachtoffer wordt van een aprilvis? We bundelen alle reacties tot een artikel dat je ideeën kan geven om die collega's die nog geen KC-lid zijn op 1 april wat extra tijdverlies te bezorgen op een grappige manier. KlasCement-leden streven immers naar tijdwinst :)
Mail je verhaal voor maandagavond 28 maart 2011.

In deze nieuwsbrief:

 1. SO .:. 2de WINT event op dinsdag 5 april 2011 in Heusden-Zolder
 2. SO .:. Doe mee met een onderzoek naar het gebruik van digitale borden in de klas
 3. BaO .:. ThinkQuest Projects: Deel je projecten met scholen in binnen- en buitenland
 4. BaO+SO .:. ICT-eindtermen: Oefenen, zelf de handen uit de mouwen!
 5. ZORG .:. Woensdag 30 maart: Infosessie "Dyslexiesoftware! En nu?"

 

1. 2de WINT event op dinsdag 5 april 2011 in Heusden-Zolder TOP
Wetenschap, Innovatie en internationalisering, Netwerken en Technologie - Een initiatief van "De wereld aan je voeten!", gerealiseerd door VIK en KVIV.

Op het Wint2-event krijgen leerlingen uit het 5e en 6e jaar secundair onderwijs de kans om kennis te maken met het bedrijfsleven en met jobs voor technologisch en wetenschappelijk geschoolden. Ook zullen zij uitgedaagd worden om zelf een innovatief project uit te werken. Dit event kadert volledig in het proces van studiekeuzebegeleiding, gezien leerlingen op een unieke manier met de bedrijfswereld in contact kunnen komen. Via deze werkwijze trachten wij de leerlingen een correct beeld te geven van de arbeidsmarkt.

De dag bestaat uit 3 blokken:
 1. Innovatie-opdracht voor leerlingen.
 2. Bedrijfsworkshops.
 3. Tentoonstelling innovatieprojecten, prijsuitreiking innovatie, toespraak van de Vlaamse overheid (Minister Lieten) en receptie voor deelnemende leerlingen, ouders, begeleiders en andere geïnteresseerden.

Vanaf 15u kan iedereen die dit event wenst mee te maken, langskomen om de sfeer op te snuiven en deel te nemen aan de receptie.

Deelname is gratis. Verdere informatie en registratie (verplicht!)
Dit filmpje geeft je een sfeerbeeld van het WINT1-event in Gent.

2. Doe mee met een onderzoek naar het gebruik van digitale borden in de klas TOP

In het kader van zijn masterproef aan de Universiteit Antwerpen tracht Stijn Vanlaer bij de leerkrachten van het Vlaamse secundair onderwijs na te gaan of ze een digitaal bord gebruiken. Verder wil hij peilen naar het gebruiksniveau waarop deze leerkrachtenpopulatie zich bevindt. In overleg met prof. dr. Gary Beauchamp, werd hiervoor een vragenlijst ontwikkeld.

Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek worden aanbevelingen voor de overheid en scholen geformuleerd betreffende de bijscholings- en trainingsmogelijkheden van deze technologie.

Wat doe je met je digitale bord in het secundair onderwijs? Gebruik je het? Als vervanger van een stoffig schoolbord, of als nieuwe vorm van onderwijs? Dit zijn de kernvragen van dit onderzoek.

Neem deel aan het onderzoek voor 3 april via www.iwbvragenlijst.tk. Meld aan met RpD!032.

3. ThinkQuest Projects: Deel je projecten met scholen in binnen- en buitenland TOP
ThinkQuest Projects is een vrolijke, gebruiksvriendelijke en gratis online projectomgeving voor basisonderwijs, ontwikkeld om leerlingen via collaboratief leren samen te brengen. Meer info vind je via www.thinkquest.be.

Dit “samenbrengen van leerlingen” kan binnen je school, binnen je scholengroep, binnen Vlaanderen, maar ook internationaal. Via ThinkQuest Projects staat de poort naar samenwerking met scholen wereldwijd, wagenwijd voor je open.

Heb jij een leuk project dat je met andere scholen, waar ook ter wereld, wil delen? Vraag dan een gratis account aan, plaats je project op ThinkQuest Projects en ga op zoek naar binnen- en buitenlandse scholen waarmee je samen aan je project wilt werken. Misschien bouw je zo wel een leuke samenwerking én vriendschap op met een school in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, Engeland... of wat dacht je van India, Hong Kong of Mexico?

Vraag een gratis account of meer info via info@thinkquest.be
  
4. ICT-eindtermen: Oefenen, zelf de handen uit de mouwen! TOP

Wanneer we met de leerlingen in de klas aan ICT-competenties werken (impliciet of expliciet) dan staat de eindterm 'oefenen' (= ET3) doorgaans hoog op de ranking. In het jargon heet dit dan: 'Zelfstandig kunnen oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.'

Om met deze eindterm aan de slag te gaan, hoef je als leerkracht ook niet zoveel extra inspanningen te doen. Het internet biedt de laatste jaren een heel divers en gevarieerd (ook in kwaliteit) aanbod aan webbased toepassingen. De meeste schoolsites hebben steevast een sub-oefen-site voor hun leerlingen.

De meer ICT-vaardige leerkracht laat het daar echter niet bij. Hij/zij wil uiteraard zelf zijn didactisch handelen personaliseren met klaseigen (methode-eigen) oefeningen. In goeie web 2.0 traditie bestaat er in dit verband ook een adequaat aanbod aan gratis tools. Eventjes de drie meest populaire op een rijtje:

 • Hot Potatoes is een eenvoudig programma waarmee interactieve oefeningen kunnen aangemaakt worden. In het programma zijn vijf onderdelen of Hot Potatoes: invuloefening, kruiswoordraadsel, combineeroefening, sorteeroefening en quiz met korte antwoorden of meerkeuze. De zelfgemaakte resultaten kunnen online gezet worden maar kunnen even goed via een eenvoudige diskette op een pc zonder internetaansluiting gebruikt worden. Ons KC-hotpot-aanbod staat al jaar en dag gebundeld in aparte projectsite.
 • Met JavaClic kan je allerlei soorten oefeningen op de computer aanmaken: (kruis)woordraadsels, open en meerkeuzevragen, puzzels, tekstschermen met informatie, invulteksten. In dit programma kan de gebruiker alle mogelijke vormen van statische en bewegende beelden integreren. Het is ook mogelijk de oefeningen platformonafhankelijk (besturingssysteem van geen tel) en webgebaseerd te bewaren zodat ze door een internetbrowser (zoals Internet Explorer en Mozilla Firefox) kunnen opgeroepen worden. Meer info hier.
 • eXe is een programma om lessen of leerpaden met verschillende leerinhouden en leeractiviteiten aan te maken. Dit is echt een totaalprogramma waarin je opdrachten kunt opnemen maar ook afbeeldingen, videoclips, webpagina’s, een leesactiviteit, een flashanimatie, tekst, een toets... Het eindproduct draait op iedere PC of kan geïntegreerd worden in de meeste elektronische leeromgevingen (SCORM) of als autonome website. Meer info hier.

Extra nieuws:

5. Woensdag 30 maart: Infosessie "Dyslexiesoftware! En nu?" TOP

Een computer met voorleessoftware is een enorme hulp voor kinderen met lees- en spelproblemen. Leerkrachten worden echter geconfronteerd met tal van praktische en pedagogisch-didactische vragen. Hoe evalueer je bijvoorbeeld wanneer hulpmiddelen gebruikt worden?
Om een antwoord te geven op die vragen ontwikkelde het Samenwerkingsverband van Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten vzw, Die-’s-lekti-kus vzw, Gelijke Kansen in Vlaanderen, de Onderwijsinspectie en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een brochure.

DyslexiesoftwareTijdens een infosessie op woensdag 30 maart wordt de inhoud van deze brochure toegelicht door tal van sprekers. Meer informatie over het programma en gratis online inschrijven kan op de website van Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Kijk ook eens op onze leerzorgsite. Zoek je nu op 'dyslexiesoftware', dan vind je al heel wat documenten, demonstratie-video's en andere vormingen rond dyslexiesoftware. 

 

 

Volg onze activiteiten dagelijks op Facebook of Twitter. Meer dan 1300 fans!