Info

Door en voor iedereen in onderwijs

 • meer dan 200 000 actieve gebruikers
 • voornamelijk: leraren en student-leraren
 • ook open voor ouders, CLB, logopedisten, VDAB, ...
 • ook organisaties delen er onderwijsaanbod
 • registreren is gratis en kan vanaf 18 jaar

Van blaadjes tot apps en nascholingen

 • meer dan 50 000 leermiddelen online
 • lesmateriaal zoals downloadbare documenten, apps, video's, interactieve oefeningen ...
 • maar ook: nascholingen, uitstappen, onderzoek, ontleenbaar materiaal ...

20 jaar inspiratiebron van leraren

 • gestart door één leraar in 1998
 • sinds 2013 deel van Ministerie van Onderwijs en Vorming

Veilig en betrouwbaar

We geven je data aan niemand door.

Screening van leermiddelen door een moderator. Leden helpen met kwaliteitsbewaking via scores en reacties.

Geen winstoogmerk als overheidsorganisatie.


 

 

 

Missie van KlasCement

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen.

Visie van KlasCement

KlasCement biedt een professioneel beheerd digitaal netwerk aan waar gebruikers en aanbieders leermiddelen delen. KlasCement ontsluit de gevalideerde leermiddelen (open of niet) volgens internationale standaarden. KlasCement verbindt onderwijsbetrokkenen en geeft hen de mogelijkheid tot onderlinge contacten dankzij persoonlijke profielen. KlasCement wordt vakkundig onderhouden en ontwikkeld om zo te voldoen aan de wijzigende verwachtingen van het onderwijsveld. KlasCement is ingebed in het onderwijs van vandaag en communiceert horizontaal.

KlasCement streeft ernaar het referentienetwerk te zijn voor leraren*, onderwijsinstellingen en organisaties die:

 • inspiratie en leermiddelen voor hun dagelijkse praktijk en professionalisering zoeken;
 • inspiratie en leermiddelen delen;
 • ook inzetten op remediërend, adaptief, interactief, gedifferentieerd, innoverend onderwijs;
 • willen netwerken en elkaar versterken.

KlasCement stimuleert de bereidheid tot delen en streeft naar een bewustmaking op vlak van ieders respect voor eigenheid, vrijheden en rechten.

KlasCement maakt het mogelijk om online leermiddelen te maken en aan leerders aan te bieden.

KlasCement wil een zelfkritische organisatie zijn met een maximale luisterbereidheid en betrokkenheid bij de doelgroep.

KlasCement streeft ernaar het Vlaamse OER-beleid en internationale netwerken van Open Educational Resources impulsen te geven.

* Bij uitbreiding ook voor andere onderwijsprofessionelen en studenten van lerarenopleidingen en begeleiders van leerders, zoals bij thuisonderwijs, expats enzovoort.

Het leermiddelennetwerk KlasCement wordt onderhouden door de Afdeling Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming.