Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Beste lid van KlasCement,

De infosessie in Gent (27.9) of Leuven (20.10) over ICT-eindtermen, de ICT-beleidstool en ThinkQuest lopen vlot. Inschrijven kan echter nog steeds. Alle info ...

Leerkrachten NT2 vinden voortaan hun aanbod veel vlotter op KlasCement via het nieuwe vak NT2.  Gebruik de KlasCement-filter (linkerkolom). Kies in de vakkenlijst het vak Nederlands Tweede taal (NT2) onder Volwasseneneducatie en klik op ZOEK om de 216 resultaten te vinden.

Verder in deze nieuwsbrief:

  1. Archipel: Projectsite over oorlog, vrede en herinneringseducatie
  2. Decreet leerzorg in de ijskast - Lesmateriaal op de LEERZORGSITE
  3. Toll-Net organiseert nieuwe Toll-communities

 

1. Archipel: Projectsite over oorlog, vrede en herinneringseducatie
TOP

Archipel_logoZet je schrap! In het IWT-onderzoeksproject Archipel gaat men na wat het concreet betekent om binnen een gedecentraliseerde Vlaamse digitale archiefinfrastructuur een duurzaam digitaal archief van diverse (complexe) digitale en multimediale objecten te implementeren.

KlasCement vervult hier een dubbele rol. We leveren (een deel van ons) multimediaal materiaal aan deze onderzoeksgroep. Daarnaast wil KlasCement ook afnemer zijn, ten behoeve van het onderwijs. Voor dit doel ontwikkelden we deze nieuwe Archipel-projectsite. Je vindt er lesmateriaal over ‘oorlog, vrede en herinneringseducatie’. Neem een kijkje en meld aan met je KlasCement-gebruikersnaam en wachtwoord.

Meer info bij collega Pascal.

2. Decreet leerzorg in de ijskast - Lesmateriaal op de LEERZORGSITE
TOP

De Vlaamse regering besliste vorige week om het decreet leerzorg niet op korte termijn in te voeren. Vanuit het werkveld is er onvoldoende steun om het decreet door te voeren en ook budgettair is er weinig ruimte. Voorts moet minister Smet nog een hele reeks maatregelen nemen m.b.t. het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Lees meer op de pagina van het Ministerie van onderwijs en Vorming.

LeerzorgsiteOndertussen blijft er nieuw lesmateriaal binnenstromen op de leerzorgsite. Deze projectsite van KlasCement verzamelt de bijdragen die bijzonder geschikt zijn voor gebruik bij kinderen met een beperking. Breng de leerzorgsite zeker een bezoekje.

3. Toll-Net organiseert nieuwe Toll-communities TOP

Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies en pedagogische begeleiders in de volwasseneneducatie. Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit over e-leren en gecombineerd leren.

Na de geslaagde communities NT2 en Initiatie computer en internet nemen we vanaf oktober opnieuw de draad op.

Eind oktober plannen we een welkomstdag waarop ook nieuwe deelnemers van harte welkom zijn! De eigenlijke start van deze communities wordt gegeven na de herfstvakantie. Wij voorzien een langere ontwikkeltermijn omdat bij de vorige communities gebleken is dat de tijd wat te krap was.

Tijdens het voorjaar van 2012 starten wij de volgende nieuwe communities op: SLO, fotobewerking (digitale fotografie, Photoshop, Gimp, ... ) en nijverheidstechnieken. Hiervoor kan je reeds inschrijven via onze website.

Toll-net zal in de toekomst nauw samenwerken met KlasCement. Daar hoor je later meer over ... 

 

Volg onze activiteiten dagelijks op Facebook of Twitter. Bijna 1700 fans!