Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

LOGO-KATHO-rood-pho-vzw-TIELT                                                                                               

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) organiseert unieke opleiding “Erfgoed en (basis)onderwijs”

 

Vanaf februari 2010 organiseert het Expertisecentrum Erfgoededucatie van de lerarenopleiding KATHO PHO Tielt een vormingstraject “erfgoed en (basis)onderwijs” dat leerkrachten en cultuur/erfgoedwerkers wil samenbrengen. Om kunst- en cultuureducatie via het lokale erfgoed beter te kunnen integreren in het normale weekaanbod in de klas organiseert de lerarenopleiding KATHO PHO Tielt een kortlopende opleiding die wegwijs maakt in de wereld van het lokale erfgoed, die didactische handvaten aanreikt om aan erfgoededucatie te doen en die leerkrachten en erfgoedwerkers inspireert om interactief, muzisch en mediawijs met het lokale erfgoed aan de slag te gaan.

 

Onderwijssector en erfgoedveld: samen sterker!

Uit verschillende onderzoeksrapporten over erfgoed en onderwijs blijkt dat scholen en cultuurinstellingen meer moeten inzetten op kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie. Erfgoed en meer bepaald het lokale erfgoed van de stad of de gemeente leent zich uitstekend om aan kunst- en cultuureducatie te doen met (jonge) kinderen en aankomende tieners. De betrokkenheid op de eigen omgeving verhoogt aanzienlijk de motivatie tot echte deelname. Onze opleiding ondersteunt onderwijsmensen en cultuurprofessionals bij het opzetten van dergelijke samenwerkingsverbanden.

 

Voor onderwijzers en cultuur/erfgoedwerkers

De opleiding richt zich tot directies, (toekomstige) leerkrachten basis- en eerste graad secundair onderwijs, cultuurbeleidscoördinatoren, erfgoedwerkers, bibliothecarissen, enz. De opleiding is een theoretische gids én bevat heel veel tips van praktijkmensen in de vorm van good practices. De cursist wordt ingeleid in verschillende methodieken om met jongeren en kinderen erfgoed actief te exploreren. Er wordt gezorgd voor een brede waaier aan erfgoedthema’s, zodat je zelf nadien erfgoedprojecten met jongeren kunt opzetten.

 

Vier modules + eigen case

De opleiding bestaat uit 4 modules van elk 3 studiepunten. Doorheen deze modules werken de deelnemers aan hun eigen case.