Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

GREEN vzw - Schelde à la Carte

Schelde à la Carte: een grootschalig wateronderzoek!
Een interactieve kaart boordevol info over de kwaliteit van onze rivieren.

Op zaterdag 18 september 2010, World Water Monitoring Day, gaven we het startschot voor een grootschalig wateronderzoek, een initiatief van GREEN vzw. Aansluitend bij de wereldwijde monitoringsactie (vorig jaar deden meer dan 120.000 mensen wateronderzoek in een waterloop in de buurt!) willen wij Franse, Belgische en Nederlandse scholen uit het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde hiertoe aanzetten! Ons project heeft de naam 'Schelde à la Carte' en zal al jullie resultaten in kaart brengen. Zo willen GREEN vzw en het Schelde Jongerenparlement de Europese Kaderrichtlijn Water onder de aandacht brengen, alsook het belang aantonen van wetenschappelijk onderzoek en grensoverschrijdend overleg.

Het Schelde Jongerenparlement (vertegenwoordigd door de Jongeren voor de Schelde) is een project van de vzw GREEN dat wordt gefinancierd door l'Agence de l'Eau Artois Picardie. Jongeren uit het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde verdiepen zich in thema's met betrekking tot water en duurzame ontwikkeling. Het project staat symbool voor de samenwerking tussen Noord-Frankrijk, Wallonië, Brussel, Vlaanderen en Zeeland, een samenwerking die nodig is voor een goed beheer van de Schelde en alle rivieren uit haar stroomgebied.

Concreet is er de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richt zich op het beschermen van ons water en stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en dat er in Europa duurzaam met water wordt omgegaan. Tijdens hun trefdagen ontstond bij de Jongeren voor de Schelde het idee om in kaart te brengen hoe ver we nog van die 'goede toestand' verwijderd zijn. 'Schelde à la Carte' was geboren.

Hoe deelnemen? Aan de hand van 2 parameters (nitraatgehalte en biotische index) kan je als klas gemakkelijk een beeld vormen van de chemische en biologische kwaliteit van het water. Op onze website vind je vanaf 20 september een handleiding om deze parameters te bepalen. De eerste 60 klassen krijgen van ons materiaal voor het bepalen van het nitraatgehalte. Trek er met je klas op uit, onderzoek een waterloop in de buurt van jullie school en vul het resultatenformulier in.

Hoe verder? GREEN vzw verzamelt al deze gegevens en brengt ze samen op een interactieve kaart van het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Zonder een methodologisch perfect wetenschappelijk onderzoek na te streven, willen we met het verzamelen van deze gegevens toch een belangrijke bijdrage leveren door het belang van wetenschappelijk onderzoek en grensoverschrijdend overleg aan te tonen. Bovendien is het onze bedoeling om jongeren op een (inter)actieve manier te betrekken bij de kwaliteit van hun oppervlaktewater. Daarnaast is het een krachtig signaal van de jongeren over hun bekommernis om zuiver water, levende rivieren en een duurzaam beheer ervan. Uiteraard is de interactieve kaart een handig leermiddel voor in klas.


Contact
Schelde à la Carte:
GREEN vzw, Lien Gijsbrechts, 0473/24 50 45, lien@greenbelgium.org

Schelde Jongerenparlement:
GREEN vzw, Lien Gijsbrechts, 0473/24 50 45, lien@greenbelgium.org
of Dagmar Gooris, 0474/11 85 43, dagmar@greenbelgium.org

www.greenbelgium.org/scheldejongerenparlement


Schelde à la Carte kadert in het project
Schelde Jongerenparlement van GREEN vzw
www.greenbelgium.org/scheldejongerenparlement

gefinancierd door l'Agence de l'Eau Artois Picardie