Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Een Europese website met lesmateriaal: nuttig? verrijkend? handig?

Beste lid van KlasCement,
 
We zoeken nog drie leerkrachten met interesse in een project met tien leerkrachten uit lager tot hoger onderwijs die wensen mee te helpen aan het testen van een Europese variant van KlasCement.

1. Inleiding

Over dit ASPECT-project vind je meer informatie op http://aspect.eun.org/node/2.
Vanuit European Schoolnet bouwt men een onderwijsportaalsite zoals KlasCement, vol lesmateriaal, educatieve websites, … maar dan wel gevuld met lesmateriaal van diverse landen. Het materiaal wordt geleverd door overheden, uitgeverijen, commerciële firma’s. Ook door gebruikers zelf, dat is onze rol in het project. De website bezit dus lesmateriaal in diverse talen. Momenteel is zo goed als alle materiaal onder Creative Commons licentie beschikbaar. Lees: gratis.
 
Deze Europese portaalsite zal je gebruiken als je deelneemt aan dit project.
 
2. KlasCement en ASPECT

KlasCement heeft een aantal belangrijke taken te vervullen binnen ASPECT:

  • Lesmateriaal van onze website delen met die Europese portaalsite. Die taak hebben we al tot een goed einde gebracht en volgen we verder op.
  • Een scholenpilootproject starten. Daarvoor deze oproep.
  • Het project promoten.

3. HET SCHOLENPROJECT
 
3.1 De landen
Deelnemende landen: Roemenië, Litouwen, Portugal en België (Vlaanderen).
 
3.2 De leerkrachten
Elk land selecteert 10 leerkrachten uit verschillende scholen.
Deze 10 leerkrachten zijn vertrouwd met het geven van wiskunde, wetenschappen en/of technologie.
Eén extra leerkracht (zgn ‘focus teacher’), zal de realisaties van het project nauwer opvolgen.
 
3.2.1 Het profiel van de 10 leerkrachten
Leerkracht zijn aan leerlingen tussen 6 en 21 jaar.
In het project zullen leerkrachten wiskunde, wetenschappen en/of technologie uit secundair onderwijs meewerken, samen met leerkrachten uit lager en hoger onderwijs.
Graag een minimum aan ervaring met ICT en leerobjecten (online lesmateriaal, e-learning, educatieve software, …).
Kennis van Engels is niet noodzakelijk (natuurlijk wel nuttig voor de Europese workshop, maar de twee eerste workshops begeleiden we in het Nederlands).
 
3.2.2 De taken van de 10 leerkrachten
A. Eén nationale workshop bijwonen.
    Locatie: Gent
    Datum: zaterdag 3 oktober 2009
    Uur: 9u – 18u
B. Eén online workshop bijwonen.
    Afstandswerk van thuis uit.
    Omstreeks februari.
C. Eén Europese workshop bijwonen.
    Locatie: ergens in Portugal
    Datum: zaterdag 8 mei (aankomst op 7 mei, vertrek op 9 mei)
    Uur: 9u-19u + Avondmaal om 20u
Na elke workshop: tijd vrijmaken om de resultaten via telefoon of e-mail te overlopen.
 
Wat zijn de taken tijdens de drie workshops?
De Europese portaalsite vergelijken met Google, wat betreft het vinden van lesmateriaal
Hoe? Door een lesvoorbereiding te ontwikkelen gebruik makend van de portaalsite of van Google.
 
Tijdens de workshop in Gent en in Portugal zal er natuurlijk ook gelegenheid zijn om ervaringen uit de dagelijkse klaspraktijk uit te wisselen. Het kan ook zijn dat we jullie – buiten het project om - nog eens uitnodigen voor een extra overlegmoment, maar alleen maar mocht het nuttig zijn om aan extra ervaringsuitwisseling en kennisdeling te doen.

3.3 Vergoeding
De Europese workshop wordt volledig vergoed met Europese middelen.
Voor de nationale workshop in Gent: duofilmticket +  vervoersonkosten.
 
4. INTERESSE?
Bevestig voor 11 september.

Vermeld:
- Voornaam + Naam
- School
- Gemeente van je school
- Leerjaar waarin je lesgeeft:
- In drie zinnen: Waarom moeten we jou selecteren voor dit project?
- In twee zinnen: Wat kan je bijdrage zijn?
- In twee zinnen: Wat hoop je er zelf uit te halen?

Hou 3 oktober alvast vrij!
 
Hartelijk dank!
We wensen je een fantastisch nieuw schooljaar met frisse ideeën, geïnteresseerde leerlingen en uitdagende projecten.