Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

 • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
 • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Een visie op ICT-coördinatie

Beste lid van KlasCement,

Dag 6 van onze KlasCement Tiendaagse.

RECHTZETTING

In de nieuwsbrief sloop gisteren een foutje in de link naar de informatiefolder: www.klascement.net/nieuwsbrief/think/thinkquest.pdf. Lees hoe je de 10 ICT-eindtermen kan inschakelen via ThinkQuest Projects.

 

De geschiedenis van KlasCement: 2003

Hot Potatoes
Nog steeds één van de meest bezochte oefeningensites in Vlaanderen: de Startpagina voor Hot Potatoes Oefeningen en Theorie. Populairst op die site: de online cursus en vooral de PDF-syllabus, de ideale handleiding om te starten met het zelf maken van Hot Potatoes Oefeningen. Dirk Rommens is intussen de collega aan wie je al jouw Hot Potatoes Oefeningen mag bezorgen, want de voorwaarden van de gratis versie van dit programma verplichten je eigenlijk om alle oefeningen openbaar en gratis op het internet te delen. Wij zetten ze wel online!

Of je vraagt gratis webruimte aan op Classy, een initiatief dat ook in 2003 werd gestart.

We hopen in 2010 de Hot Potatoes website geheel te herwerken tot een oefeningensite voor leerlingen met meer interactiviteit en met de mogelijkheid om ook JClic-oefeningen, applets, Javascript-oefeningen, ... aan te bieden.
Iedereen die wil meehelpen met de inhoudelijke invulling is nu al welkom en zullen we gepast bedanken! Mail ons ...

dIdaCTo
In 2003 gaf de vroegere vzw 'School en computer' KlasCement een budget om extra te kunnen wegen op het ICT-beleid in Vlaanderen. dIdaCTo vzw werd ermee opgericht, samen met enkele ICT-coördinatoren. dIdaCTo groeide uit tot het steunpunt voor ICT-coördinatoren en ging ook een paar keer in vergadering met het onderwijskabinet. Samen met de druk vanuit onderwijskoepels hebben we er kunnen voor zorgen dat er aparte ICT-uren kwamen voor ICT-coördinatoren. Doordat de betrokkenen bij dIdaCTo het echter heel druk hadden (het waren ICT-coördinatoren ;-), is de vzw wat later stopgezet, maar één van de belangrijkste eisen was gerealiseerd.

ICT-coördinatie bij KlasCement:

 • Met de term ICT-coördinator bedoelen we de pedagogische ICT-coördinator.
  Hij of zij is vooral pedagogisch-didactisch bezig, ondersteunt collega's op vlak van ICT in hun klas, in de les. Hij/Zij toont het nut van ICT-gebruik.

  Persoonlijke visie:
  Op termijn zou deze functie eigenlijk overbodig moeten zijn, maar helaas lijkt me dat nog een utopie. Elke leerkracht, van jong tot oud, zou zelf spontaan moeten weten hoe en wanneer ICT in de klas nuttig ingeschakeld kan worden. Want ICT-middelen zijn niet altijd de beste oplossing om leerstof over te brengen, maar hebben vaak wel heel veel nut en een positief leereffect. Dit lijkt nu nog een utopie.
  Het is echter wel een vaststelling dat de kloof tussen jongeren - die ermee opgroeien en ICT buiten de schoolmuren de normaalste zaak vinden - en het onderwijs - waar ICT-gebruik in vele scholen te weinig voorkomt - groter wordt. Jongeren leren buiten schoolmuren met de computer werken, maar het is de taak van alle leerkrachten om hen te begeleiden in de juiste manier om met computer, internet en digitale communicatie om te gaan.

  Daar wil KlasCement een steentje toe bijdragen, dankzij het lesmateriaal dat collega's aanbieden.
   
 • Met de term systeem- of netwerkbeheerder bedoelen we de persoon die het netwerk onderhoudt, de computers herstelt, ...

  Persoonlijke visie:
  Deze taak hoeft niet door een leerkracht te gebeuren en kan zelfs worden uitbesteed, maar dan wel aan iemand die nauw betrokken is met het schoolgebeuren en een schoolnetwerk ook met de nodige sérieux behandelt.
Laten we die twee termen, ICT-coördinator en systeembeheerder, in deze context gebruiken. Vele collega's vervullen beide functies tegelijk en zijn dus zowel ICT-coördinator als systeembeheerder! Hoed af!  

Mvg

2003: Hans, wiens halftijdse detachering in dat jaar werd verlengd.