Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Ontvang dyslexiesoftware aan zeer verlaagde tarieven!

WAAROVER GAAT HET:
Kinderen, ouders, scholen, van alle netten, in het lager, secundair en hoger onderwijs in heel Vlaanderen kunnen tot het eind van het jaar via de school aan zeer verlaagde tarieven dyslexiesoftware (Sprint / Kurzweil) aankopen. Deze actie loopt tot eind december en er wordt meer dan 50 % korting aangeboden door deze firma's.


WAAROM IS DIT NU ZO BELANGRIJK?
1/ BLIJKT DAT... 2 à 10% van de leerlingen/studenten in ons land zou lijden aan één of andere vorm van dyslexie. (Er is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Dyslexie manifesteert zich niet alleen bij het aanleren van lezen en/of spellen (aanvang lagere schooltijd). Ook bij het toepassen van deze vaardigheden op latere leeftijd stellen zich dikwijls ernstige problemen. Sommige kinderen hebben dyspraxie en kunnen bijvoorbeeld niet mooi schrijven. Omdat hun geschrift niet goed leesbaar is, worden ze soms voor slordig of dom versleten en lijden hun onderwijsprestaties eronder. Ook zij worden vooruit geholpen met dyslexiesoftware.

2/ Vele ouders doen heel veel moeite om een erkende diagnose 'dyslexie' voor hun kind te krijgen en daardoor aanspraak te kunnen maken op een financiële ondersteuning voor dergelijke problematiek (bijv. verhoogde tussenkomst voor logopedie). Het zou kunnen dat dyslectici in de toekomst niet meer op deze manier ondersteund kunnen worden en dat dit probleem vanaf volgend schooljaar in de context van de school moet worden aangepakt. Daarom is het belangrijk dat nu nog, in 2008 of begin 2009, zowel ouders als scholen hierover worden ingelicht.

 
WAAROM BROODNODIG?
Dyslexiesoftware, compenserende maatregelen zijn broodnodig. Een kind met dyslexie of dyspraxie geen computer laten gebruiken tijdens examens of bij het verwerken van zijn leerstof is alsof men aan slechtziende kinderen zou vragen hun bril niet te gebruiken tijdens de les.

Saar, een jongere met dyslexie vertelde dat in haar lagere school geen computer of software aanwezig was, maar dat de leerkracht moeite deed, waardoor Saar, ondanks het feit dat ze niet (goed) kan lezen, soms goeie punten kon halen: de leerkracht las bij een toets alle 12 vragen voor aan Saar. Aangezien het een pientere meid is, had ze bijna alle 12 vragen kunnen onthouden en op die vragen een antwoord geformuleerd. Met een pc en software in de klas had Saar ongetwijfeld op alle vragen een antwoord kunnen bieden, want dyslexiesoftware ondersteunt ook auditief. En wie niet duidelijk kan schrijven, kan via de pc wel op een zeer leesbare manier zijn gedachten ordenen.


In alle netten zijn er contactpersonen voor deze actie:

Voor het Katholiek Onderwijs: VSKO - VVKBuO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
Hans Verpoest, pedagogisch begeleider VVKBuO Tel. 02 507 07 02 - hans.verpoest@vsko.be en Karolien Evenepoel, administratief medewerker van het VVKBuO Tel. 02 507 06 27 - karolien.evenepoel@vsko.be

Voor het GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), Emile Jacqmainlaan 20 - 1000 Brussel
Marc Deraedt, adjunct van de directeur, tel. 02 790 96 12, marc.deraedt@g-o.be

Voor het OVSG, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel
Jan Degreef, Diensthoofd ontwikkelingsdienst, Tel. 02 506 41 50, jan.degreef@ovsg.be

Voor OKO (Kleine Onderwijsverstrekkers):
Prof. Christiane Samaey, Vrije Universiteit Brussel, Pedagogisch adviseur VOOP-VONAC BaO en BuBaO Pleinlaan 2, 1050 Brussel Tel: 02 629 27 62

Voor de leveranciers:    http://www.tni.be (Sprint (Plus))                       http://www.sensotec.be (Kurzweil 3000)

Voor meer info over dyslexie, verwijs ik u graag naar Die-'s-lekti-kus vzw,  Diestsesteenweg 722 Kessel-Lo. Anny Cooreman en Jan Rottier, www.letop.be, jan@letop.be

Bij Cera kan u terecht bij: Kris Debruyne, Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven, 016 27 96 74, -emailadres: kris.debruyne@cera.be.